نام شهر نام گروه شماره محل تمرین یا باشگاه
اردبیل میثـــــــــم FLY BOYS 09370768338 ****
اصفهان فـــــــرشاد Free Bax 09138297290 ****
اصفهان بهنـــــــــام Free Bax 09138287390 ****
اهواز مرتــــــضی *** 09166202817 پاداشهر باشگاه گلبرگ
اهواز محمــــــــد *** 09357238503 ****
تبریز هـــــــــادی WANTED 09375521892 معمولا پارک ولیعصر
تبریز محمدرضـــا WANTED 09371102926 معمولا پارک ولیعصر
تربت حیدریه جــ ــ ــ ـواد TH 09354390041 پارک مینو
تربت حیدریه امیرحسیـن TH 09159325044 پارک مینو
تهران احــــــسان RAHA 09123458374 ****
تهران امیرحسین RAHA 09124441276 ****
تهران محمد رضـــا (GRAY) ShaFagH 09354145087 یوسف آباد.پارک شفق
تهران سعــــیـد ShaFagH 09363551792 یوسف آباد .پارک شفق
تهران مــــــــیثم ShaFagH 09363551792 یوسف آباد.پارک شفق
تهران اشــــکان ShaFagH 09363551792 یوسف آباد.پارک شفق
تهران رضـــــــــا WLC 09192307309 شهــــرک اکبـاتـــــــان
تهران بابــــــــک *** 09385647453 تهــــران پــــــارس
تهران مرتــــضی FADAK 09369931550 معمولا پـــارک فدک
ساری رضـــــــــا *** 09118500428 ****
شیراز میـــ ـــلاد *** 09171920227 ****
شیراز محــ ــمد *** 09379850969 ****
قوچان الیــــــاس ASAK 09352692701 باشگاه شهید کلاهدوز
کاشان .... *** 09369554878 ****
کردستان آریــــــــن *** 09376577564 ****
کرج عابـــــــد HITALL 02613212089 ****
کرمانشاه شاهــــین SKUA 09354395063 ****
کرمانشاه اشـ ــکان SKUA 09361757580 ****
کرمانشاه ارش YASA 09186890080 مجموعه ورزشی فرهنگ
گرگان حـــــــامــد Faraz 09372407277 ****
لرستان محـــــــمد *** 09381939643 ****
مشهد مســـــعود Nell 09362701329 مجموعه ورزشی لاله
مشهد حسیــــن *** 09156570170 ****
مهاباد پـــــــژمان Haas 09374970511 ****
مهاباد افشیــــن Haas 09363108371 ****
مهاباد دیــــــاکو Haas 09379144430 ****
یزد امیــــــــد ic 09356167908 ****